top of page

Predsedkyňa QUO VADIS, o.z. a MONTESSORI, o.z.

Zriaďovateľka škôl QuoVadis a Montessori

Dosiahnuté vzdelanie:

2000 - Ing.: Riadenie podnikov na TU vo Zvolen

2006 -PhD.: Prierezové ekonomiky na TU vo Zvolene

2012 - Pedagogické minimum na UMB v Banskej Bystrici

2013 - Funkčné vzdelávanie pre riadiacich pracovníkov, Manažment škôl a školských zariadení na MPC Banská Bystrica

Kurzy :

2013 – Hodnotenie neuromotorickej zrelosti pre učenie, program INPP,  Inštitút psychoterapie a socioterapie

2010 – Lektorské minimum na Uniško BB , s.r.o.

2007 – Certifikát rodovej rovnosti, Možnosť voľby,o.z.

Montessori kurzy:

2016 - AMI Elementary Course pre deti vo veku 6-12r. s Kay Baker, Montessori instutute Prague

2015 – Kurz Montessori pedagogiky pre toddlerov vo veku 0-3r. Montessori cestou , Asociácia Montessori Bratislava, ( Dita Dlouhá – absolventka AMI kurzu v Denveri, USA, Simona Livorová, ČR)

2014 – AMI Foundation course 3-6 r. , Pro Rodinu, rodinné a vzdelávacie centrum Praha, vzdelávacie centrum Association Montessori Internationale ( Elina Rautassalo, Veľká Británia)

2014 - AMI Course for managers – Managing Montessori schools, Pro Rodinu, rodinné a vzdelávacie centrum Praha, vzdelávacie centrum Association Montessori Internationale
( Peter  Davidson, USA)

2014 - AMI Children´s house assistant course – certificate of completion, Pro Rodinu, rodinné a vzdelávacie centrum Praha, vzdelávacie centrum Association Montessori Internationale
( Nora Ulbrich, Nórsko)

2013 – 1. kurz Montessori pedagogiky pre deti 3-12 rokov, Asociácia Montessori Bratislava
( Soňa Bobeková )

 

Info

bottom of page