top of page

Milujem svoju prácu a milujem svoju rodinu. Mám skvelého manžela a dve nádherné deti. Chcela by som, aby všetky deti mali podmienky na plnohodnotný život ako tie moje...

Od roku 2007 pracujem v treťom sektore. Vzdelávanie novej generácie mladých zodpovedných ľudí je jedným z mostov z chudoby. Neúspech detí v našom tradičnom systéme vzdelávania ma donútil k hľadaniu iných ciest, ako zvýšiť ich šance na úspech. Objavila som inšpiráciu v myšlienkach Marie Montessori, ktorej podnety a filozofia sú víziou lepších škôl.

Ingrid

Kosová

bottom of page